SFBG

Издание

Черният ужас

Константин Кирица

  • Черният ужас — Константин Кирица (външна)
  • Черният ужас — Константин Кирица (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1969

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Черният ужас — Константин Кирица. 1969. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Повест. Превод: от рум. Спаска Кануркова [Teroarea neagră / Constantin Chirita (1956)]. Художник: Владимир Коренев. С ил. Формат: 84×108/32. Тираж: 25 100 бр. Подв. Страници: 312 с. Цена: 1.07 лв.