SFBG

Издание

Под черния флаг

Пол Виалар

  • Под черния флаг — Пол Виалар (външна)
  • Под черния флаг — Пол Виалар (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1968

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Под черния флаг — Пол Виалар. 1968. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Роман. Превод: от френ. Боряна Цачева-Статкова [Sous le pavillon noir / Paul Vialar (1958)]. Художник: Борислав Стоев. С ил. Печат: Ст. Добрев-Странджата, Варна. Формат: 84×108/32. Тираж: 30 100 бр. Печатни коли: 7. Подв. Страници: 112 с. Цена: 0.54 лв.