SFBG

Издание

Ориноко

Аркади Фидлер

  • Ориноко — Аркади Фидлер (външна)
  • Ориноко — Аркади Фидлер (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1968

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Ориноко — Аркадий Фидлер. 1968. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Превод: от пол. Елена Пеловска [Orinoko / Arkady Fidler (1963)]. Художник: Юли Минчев. С ил. Печат: ДП Димитър Благоев, София. Формат: 84×108/32. Печатни коли: 25. Тираж: 30 100 бр. Подв. Страници: 400 с. Цена: 1.40 лв.