SFBG

Издание

Необикновената гимназия

Ивон Мейние

  • Необикновената гимназия — Ивон Мейние (външна)
  • Необикновената гимназия — Ивон Мейние (вътрешна)
Поредица: Четиво за юноши
Издател: Издателство „Народна култура“
Година: 1967

Това издание не съдържа фантастични произведения и е включено в каталога само за пълнота при описание на поредицата.

Библиографски запис

Необикновената гимназия — Ивон Мейние. 1967. Изд. Народна култура, София. Биб. Четиво за юноши. Роман. Превод: от френ. Дора Попова [Un lycée pas comme les autres / Yvonne Meynier (1962)]. Художник: Калина Тасева, Юли Минчев. Формат: 84×108/32. Печатни коли: 8.3/8. Тираж: 20 100 бр. Подв. Цена: 0.51 лв.