SFBG

Издание

Облогът на Наполеон

Уилям Форсчън

Облогът на Наполеон — Уилям Форсчън (корица)
Поредица: Галактически хазартни войни, №3
Издател: ИК „Лира Принт“
Година: 1998
Оригинал: William R. Forstchen
The Napoleon Wager
Превод: Владимир Зарков, 1998
ISBN: 954-8610-21-3
Формат: 84/108/32
Страници: 240
Националност: американска
Поредност: първо издание
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

Алдин Ларайс, бивш организатор на военни игри, понастоящем най-богатият в Галактиката, е въвлечен в неравен облог, за да запази живота си.

Надзорниците, покварени от низките апетити на войнстващите раси за пари и зрелища, са изгубили ореола си на всемогъщи властелини. В настъпилия икономически хаос те виждат единствения си шанс да сплашат примитивните раси с демонстрация на сила. Но по грешка създават неуправляема червеева дупка, която поглъща цели звездни системи. Устройството, което може да спаси Галактиката, е в чудноватата Сфера на Първобродниците, а ключът е случайно намерен в миналото пълководец…

Библиографски запис

Галактически хазартни войни 3: Облогът на Наполеон — Уилям Форсчън. 1998. Изд. Лира Принт, София. Роман. Превод: от англ. Владимир Зарков [The Gamester Wars — The Napoleon Wager / William R. Forstchen (1993)]. Печат: Балкан Прес, София. Формат: 84/108/32. Страници: 240 с. Офс. изд. Тираж: 2 200 бр. Цена: 2900.00 лв. ISBN: 954–8610–21–3.