SFBG

Издание

Превратътъ

Жул Верн

Превратътъ — Жул Верн (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: Книгоиздателство „Ив. Г. Игнатовъ & синове“
Година: (не е указана)
Оригинал: (не е указан)
Превод: Н. Никофоровъ
Формат: 142×200 мм
Страници: 144
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: Григор Петров

Издателска анотация

(Изданието не съдържа анотация.)

Забележки