SFBG

Издание

Последната врата

Колин Уолъмбъри

Последната врата — Колин Уолъмбъри (корица)
Поредица: Книги-игри
Издател: ИК „Хермес“
Година: 1994
Художник: Борис Стоилов, 1994
ISBN: 954-459-174-5
Формат: 84/108/32
Страници: 128
Националност: българска
Поредност: първо издание
 Източник: сканиран екземпляр

Издателска анотация

Влачейки дългото брезентово наметало, тролът тромаво пристъпва към скалата. Обхваща я с грамадните си ръце, напъва се и я отмества. Отзад наистина зее проходът на мрачна пещера. Без да губите време, всички се втурвате навътре. Ти влизаш последен и като се озърташ през рамо, виждаш, че по клисурата тичешком се задават хора и кучета. Тролът прихваща здраво скалата и я придърпва обратно на мястото й. Сега преследвачите ви не могат да ви достигнат.

Ти, млади приятелю ще се сблъскаш с още много трудности, но трябва да намериш Последната врата, за да спасиш своя народ.