SFBG

Издание

Нулева зона

Херберт Франке

Нулева зона — Херберт Франке (корица)
Поредица: Библиотека „Галактика“, №52
Издател: Издателство „Георги Бакалов“
Година: 1984
Оригинал: Herbert W. Franke
Zone Null
Превод: Лидия Капонова, 1984
Формат: 70/100/32
Страници: 256
Националност: немска (ФРГ)
Поредност: първо издание
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

Книгата ни предлага един интересен разговор за алтернативите, които стоят пред човечеството. Вашият събеседник, Херберт Франке, изявен писател фантаст от ФРГ, е същевременно и доктор по физика. Съчетал своята техническа фантазия с хуманитарните си интереси, той не се опитва да налага възгледи, нито да дава отговори иа поставените от самия него въпроси за бъдещето на взаимодействието човек — машина.

В романа си дават среща сатирата срещу съвременното капиталистическо общество на манипулирани хора и срещу неговото евентуално израждане в общество от потребяващи безличия и утопията за един свят, в които машина и човек си съжителствуват хармонично, за да се роди митичният хомо супер.

Съдържание

Библиографски запис

Нулева зона — Херберт Франке. 1984. Изд. Георги Бакалов, Варна. Биб. Галактика, №52. Роман. Превод: от нем. Лидия Капонова [Zone Null / Herbert Franke (1972)]. Художник: Текла Алексиева. Печат: ДП Балкан, София. Формат: 70×100/32. Страници: 253 с. Цена: 1.50 лв.