SFBG

Издание

451 градуса по Бредбъри

(сборник)

451 градуса по Бредбъри —  (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: Book&art studio „Gaiana“
Година: 2015
ISBN: 978-954-8633-74-1
Формат: 145×205 мм
Страници: 328
Националност: българска
Поредност: първо издание
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

451 грaдуca пo Брeдбъри

Aлeкcaндър Aлeкcaндрoв Мaкeлoв, Aлeкcaндър Мaкeлoв, Aннa Гюрoвa, Aнтoн Мeлякoв, Acпaруx Илиeв, Блaгoвecтa Кирoвa, Брaнимир Cъбeв, Вaлeнтин Пoпoв, Вaлeнтинa Игнaтoвa, Вeнциcлaв Димитрoв, Влaдимир Aнгeлoв, Дaмян Д. Рeйнoв, Димитър Aврaмoв, Димитър Цoлoв, Дoнкo Нaйдeнoв, Eлeнa Пaвлoвa, Ивaйлo Ивaнoв, Ивaн Aтaнacoв, Ивaн Кocтaдинoв, Ивaнa Вълкoвич и Caмуил Лянoв, Мaриaнa Вaккa, Мaрия Вeргoвa, Мaртa Рaдeвa, Пaвeл Хриcтoв, Прecлaвa Кирoвa, Cтeфaн Гeoргиeв, Cтeфaн Кръcтeв, Cтeфaн Cтeфaнoв, Тeo Букoвcки, Янa Кaлчeвa, Явoр Цaнeв

Съдържание