SFBG

Издание

ФантAstika 2016

(алманах)

ФантAstika 2016 (корица)
Поредица: Алманах „ФантAstika“
Издател: ДБФ „Тера Фантазия“
Година: 2017
Съставител: Атанас П. Славов
ISBN: 1313-3632
Формат: 70/100/16
Страници: 450
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: предоставен екземпляр

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание

Забележки