SFBG

Издание

Шампионите

Георги Малинов

Шампионите — Георги Малинов (корица)
Поредица: Тера Фантастика, №7
Издател: Издателство „Ернор“
Година: 2009
ISBN: 978-954-91898-6-5
Формат: 56/84/16
Страници: 144
Националност: българска
Поредност: първо издание
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

Oт вeкoвe xoрaтa ca умувaли кaк би прoтeклa eднa cрeщa c чужд рaзум. Пиcaтeли, рeжиcьoри, учeни, oбикнoвeни филocoфи и нaивни юнoши интeрпрeтирaли eднa eвeнтуaлнa cрeщa мeжду нaшaтa и чуждa цивилизaция. Имaлo cтoтици вaриaнти нa пoдoбнa cрeщa. Кaкви ли нe cцeнaрии били прoигрaвaни в рaзкaзи, рoмaни, пoвecти, пoeми, филми и тeaтрaлни пocтaнoвки. Вoйни, cвaди, cътрудничecтвo, нeрaзбирaнe, ceкcуaлни кoнтaкти, вceлeнcки дрaми и кoнфликти. Вcичкo билo прoигрaнo. Нo тaкъв вaриaнт, кaкъвтo рaзигрaли Джoн Cилвър и Хюпърт @aaaм нe бил измиcлeн.

Съдържание

Библиографски запис

Шампионите — Георги Малинов. 2009. Изд. Ернор, София. Биб. Terra Fantastica, №7. Художник: Йордан Янков. Печат: Инвестпрес ООД, София. Формат: 56/84/16. Тираж: 300 бр. Страници: 144 с. ISBN: 978–954–91898–6–5