SFBG

Издание

Списание „Криле“, брой 11/1982 г.

Списание „Криле“, брой 11/1982 г. —  (корица)
Поредица: Списание „Криле“
Издател: ЦК на ДКМС
Година: 1982
ISBN: 0205-0056
Формат: 1/16 от 60/100
Страници: 80
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
 Източник: Предоставен брой

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание