SFBG

Издание

Свят без принцове

Соман Чейнани

Свят без принцове — Соман Чейнани (корица)
Поредица: Училището за Добро и Зло, №2
Издател: „Сиела Норма“ АД
Година: 2018

Няма пълна информация за това издание!