SFBG

Издание

Аленото цвете

(сборник)

Аленото цвете —  (корица)
Поредица: Самостоятелни издания
Издател: Издателство „Български художник“
Година: 1978
Формат: 8/70/100
Страници: 234
Националност: (не е указана)
Поредност: (не е указанo)
Източник: Григор Петров

Издателска анотация

(Издaниeтo нe cъдържa aнoтaция.)

Съдържание