SFBG

Издание

Последният сребърник

Джеймс П. Блейлок

Последният сребърник — Джеймс П. Блейлок (корица)
Поредица: Избрана световна фантастика, №11
Издател: ИК „БАРД“
Година: 1994
Оригинал: James P. Blaylock
The Last Coin
Превод: Иван Златарски, 1994
Формат: 84/108/32
Страници: 384
Националност: американска
Поредност: първо издание
 Източник: лична библиотека

Издателска анотация

Купчинка монети идващи от дълбока древност, сребърни, трийсет на брой — толкова, колкото е държал някога в ръката си Юда. Трийсет сребърници, които могат да покварят всеки. И които могат да му дадат неограничена власт. Но само на онзи, който се осмели да събере всичките… ако съумее да го стори… и ако му бъде позволено да го направи!

Библиографски запис

Последният сребърник — Джеймс П. Блейлок. 1994. Изд. Бард, София. Биб. Избрана световна фантастика, №11. Роман. Превод: от англ. Иван Златарски [The Last Coin / James P. Blaylock (1988)]. Художник: Петър Христов — «Megachrom». Формат: 84/108/32. Подв. Страници: 383 с. Цена: 38.00 лв. (48.00 лв.)